De (soon to be) Elektronic Gulden Foundation heeft een bericht uitgegeven. Hieronder het bericht van de stichting

---------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte leden van de Electronic Gulden community / beste EFL fanaten,

Zoals jullie waarschijnlijk in het forum hebben gelezen is er meermaals gesproken over een Stichting die de EFL in beheer kan/zal gaan nemen. Het voorlopige besluit om een stichting op te richten is genomen na een vergadering in Amsterdam op 20 mei j.l. (zie het stand van zaken bericht na deze aankondiging) We hebben alvast een naam gekozen voor dit, uit de community voortkomende initiatief, te weten de Electronic Gulden Foundation. De Foundation heeft als doel de EFL als volwaardige, wijd geaccepteerde, altcoin in Nederland - en daarbuiten - te verspreiden en de integriteit van de EFL te bewaken. We willen dit doel te bereiken door het beheren én het gecontroleerd verspreiden van de inhoud van de pre-mine wallets, het promoten van de EFL en, natuurlijk, het verder ontwikkelen van de wallets.

We willen onszelf eerst, als beoogde bestuurders van de “Foundation in oprichting”, aan jullie voorstellen. Wie zijn wij:

Gerrit Oerlemans, op het e-Gulden forum bekend als bitwise-shifted. Ik heb een academische achtergrond en ik ben eigenaar van een software bedrijf. Ik ben gefascineerd door Bitcoin en altcoins voor staan en voor wat deze coins, en de EFL in het bijzonder, kunnen gaan betekenen in de nabije toekomst. Ik heb me beschikbaar gesteld als Treasurer (penningmeester) van de Foundation.

Niels Harmsen, als Nelis bekend als een van de moderatoren op en van het forum. Ik ben een geboren en getogen Bredanaar en de oprichter van de Brabantse Regionale Valuta Coöperatie (BRVC). Ik hou mij, vanuit mijn financiële achtergrond, al geruime bezig met Bitcoin en altcoins. Ook hou ik me bezig met het verstrekken van eerlijke informatie aan het publiek over de uitdagingen en de risico’s die ons hedendaagse “geld” (euro en andere fiat valuta) met zich meebrengt. Voor de Foundation ben ik de beoogde Secretary (secretaris)

Henk Compier, Hman op het forum. Ik ben een commercieel en algemeen management professional in media en ICT. Voor mij is het duidelijk dat het systeem van fiat geld zoals de euro niet werkt en dat wij de regie zelf in handen moeten nemen. Wij kunnen dit mogelijk maken door het ondersteunen en accepteren van de EFL. Het is de hoogste tijd voor een munt voor het Nederlandse volk, die kan floreren zonder inmenging van overheden en daaraan gelieerde instellingen. Ik ben de beoogde Chairperson (voorzitter) van de Foundation.

Het is duidelijk dat na de introductie van de EFL een aantal zaken niet lopen zoals ze moeten lopen. De communicatie met de developers van de Electronic Gulden is zéér moeizaam te noemen en er zijn veel vragen uit de community die beantwoord moeten worden. De Foundation zal dan ook pas echt worden opgericht als er een correcte overdracht van de EFL van de developers naar het bestuur heeft plaatsgevonden.

We hopen dit proces op korte termijn af te ronden zodat we de Gulden weer haar (elektronische) plek in het hart van Nederland kunnen geven.

Volgens de Nederlandse wet moet een stichting uit tenminste 3 personen bestaan. Vanzelfsprekend is het bestuur van de, op te richten, Foundation nog niet in steen gehouwen en zouden wij leden uit de community, die bereid zijn flink wat tijd en energie hierin te stoppen van harte welkom heten. Let wel, het lidmaatschap is “liefdewerk, oud papier”. Je krijgt hooguit je reisgeld vergoed! We horen het graag van jullie.

---- tweede deel ----

Van het Bestuur - Stand van Zaken tot nu toe

Op 20 mei jongstleden is er een vergadering gehouden in het Bastion Deluxe Hotel in Amsterdam, op initiatief van een aantal leden van het e-Gulden forum. De bedoeling was om samen met de developers en de community manager van e-Gulden.com en enthousiasten die zich bereid hadden verklaard te proberen om de EFL kar verder te trekken te kijken hoe we weer schwung aan de EFL konden geven door middel van de inzet van een stichting. Een vijftal mensen, waaronder de ondergetekenden van dit stuk, woonden de vergadering bij. Van de zijde van de initiatiefnemers van de EFL waren er helaas geen vertegenwoordigers aanwezig. De aanwezigen kwamen overeen dat een stichting de EFL zou kunnen begeleiden.

Let wel! Wij beseffen dat de EFL in principe een Bitcoin-variant is en daarbij is iedere vorm van centralisatie ongewenst. Totdat het stadium van volwassenheid van de EFL bereikt wordt is er echter begeleiding nodig, zeker omdat bij de EFL sprake is van een pre-mine die niet marktverstorend mag werken. Begeleiding is voorlopig ook nodig op het softwarevlak totdat de community ervan overtuigd kan zijn dat deze veilig gebruikt kan worden, totdat er een solide ontwikkelclub omheen is ontstaan. Begeleiding is optioneel, maar positief, als het gaat om het verlagen van de drempels tot de EFL.

Momenteel is de onduidelijkheid over de pre-mine onze grootste zorg. Zolang daar geen duidelijke en open boekhouding over bestaat en wordt vrijgegeven heeft de EFL een wankele basis. Ook als we geloven dat een gezonde marktwerking zelfs een 50% pre-mine zou kunnen absorberen, gaat het te ver om daar als stichting nu al verantwoordelijkheid over te nemen. Tot dit punt heeft de stichting in wording veel werk verzet om duidelijkheid te verkrijgen en de stand van zaken op dit moment is dat bijna de helft van de pre-mine inmiddels onder ons beheer staat: Publiek adres LZQnw2pCvnTKVbYuuB7UcfnPGVKjfRVLTi (Balans 5.039.340,10 EFL). Het resterende gedeelte staat nog onder beheer van de initiatiefnemers van de EFL.

Onze grootste uitdaging is de communicatie met de initiatiefnemers. Ook naar ons toe hullen zij zich in anonimiteit en wordt er zeer slecht gecommuniceerd. Hoewel hun anonimiteit niet meer volledig intact is willen wij die best respecteren als ons doel maar bereikt wordt. Dat doel is transparantie over de resterende pre-mine. Er is door de initiatiefnemers van de EFL aan ons gecommuniceerd dat er een WIL is tot overdracht, maar de verantwoording over 5.460.660 EFL ontbreekt nog.

Op de website van e-gulden.com werd, tot voor kort, gemeld dat 17,4 % van de pre-mine is weggegeven. Als daarmee bedoeld wordt “in de vorm van pakketjes van 50 EFL” dan hebben wij geconstateerd, na onderzoek van de blockchain, dat dat niet klopt. Als daar beloningen zijn inbegrepen die elders op de website worden genoemd ten behoeve van ontwikkeling rond de EFL dan hebben we daar gemengde gevoelens bij omdat de hele pre-mine bestemd was voor uitdelen aan Nederlandse huishoudens en de ontwikkeling van de EFL uit donaties zou worden bekostigd.

Op de website-pagina “Beloningen” wordt echter een beloningenbedrag van bijna 2.000.000 EFL “verantwoord”. Dat alleen al is meer dan de eerder genoemde 17,4% en laat onverlet dat er zo’n 3.500.000 EFL nog niet verantwoord zijn.

Deze onduidelijkheden hangen momenteel dus boven de EFL-markt. Uitgaande van goede wil nemen wij aan dat de initiatiefnemers van de EFL momenteel bezig met zijn met de boekhouding en dat ze een correcte overdracht willen. Wij roepen de community daarom op tot een constructieve bijdrage, vanaf dit moment. Omgekeerd roepen wij de EFL-initiatiefnemers op om ons te helpen om op zeer korte termijn verantwoording af te leggen richting de EFL-community. Dat laatste stellen wij als voorwaarde voor de oprichting van de Foundation.

Tenslotte kunnen de initiatiefnemers de community ook niet eindeloos in het ongewisse blijven houden. Omdat zij eerder deadlines en afspraken hebben genegeerd beraden wij ons in de tussentijd op mogelijkheden om de impasse te doorbreken. Alle suggesties daartoe zijn welkom en kunnen naar ons (voorlopige) stichting emailadres worden gezonden: foundation@efl.nl

Getekend:

Henk Compier, Niels Harmsen en Gerrit Oerlemans

Om dit bericht als afbeelding te openen klikt u HIER